NYHETER

S-Solar AB med dotterbolaget Sunstrip AB har idag kommit överens

om att överlåta solvärmeprodukter och system, produktion, distribution och kundåtaganden till Asoluna AB i Göteborg

 

Läs mer >

SolTech Energy erhåller stor order från Ryssland

S-Solar vill gratulera kunden SolTech för den internationella framgången

 

Läs mer >

Solenergilösningar!

Vi erbjuder säker och miljövänlig solenergi, från behovsanalys, ritningar och projektering till en lösning med solfångare.
 

Läs mer >

Solfångare som byggelement ger design och ekonomi

S-Solar har arbetat nära sina arkitektpartners, där olika typexempel på installationer och nyttjandekoncept har utvecklats. Prisma är mycket intressant ur ett design- och ekonomiskt perspektiv genom att byggnadens fasad samtidigt kan producera värme.

Läs mer >

Referenser och exempel på solenergins möjligheter

Solfångare och absorbatorer från S-Solar förser bostadshus, skolor, kontor mm med varmt vatten, värme och kyla.

Läs mer >

En handbok om solenergi

Energihandboken är vårt bidrag till praktisk fungerande kunskap om solenergi. Handboken vänder sig till professionella användare som stadsplanerare, fastighetsägare, arkitekter, förvaltare, konsulter och installatörer. Läs den!

Läs mer >
 
Logga in